บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2556

, จำนวนผู้เข้าชม : 21832, จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น : 3849

รายละเอียด :

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิศวกรรมการผลิต

(ภาคภาษาอังกฤษ) ,สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาโท ได้แก่ ,สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ,สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิศวกรรมการผลิต,สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมโยธา ,บริหารงานก่อสร้าง,วิศวกรรมอัตโนมัติ , วิศวกรรมวัสดุ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา, สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขา,เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ,สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา,สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน , สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง,สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (สหกิจศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาเคมีอุตสาหกรรม ,สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาสถิติประยุกต์ , สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์,สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,สาขาเคมีอุตสาหกรรม , สาขาสถิติประยุกต์ , สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเคมีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  ได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) ,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นานาชาติ), สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

คณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม ,สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ ,สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.grad.kmutnb.ac.th  (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)  หรือขอรับใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2405-2417 หรือ http//www.grad.kmutnb.ac.th  

สร้างโดย : prkmutnb | IP : 202.44.33.3

ความคิดเห็นที่ : 3848

cialis forum where to buy buy generic cialis buy daily cialis generic cialis cialis pills south africa online cialis cheap cialis cialis prices is it illegal to order cialis online
โดย : StanleyPayob [24/02/2018 08:17:19] | Tel : 82412929439| E-mail : xxxtbekfghib@yanuare.ru

ความคิดเห็นที่ : 3847

viagra for sale - http://genericviagravekal.com/ generic brands of viagra online buy viagra OK’
โดย : Fvbdfluofe [24/02/2018 07:10:18] | Tel : 89611324993| E-mail : drwebr8v7sfasfvi@aol.com

ความคิดเห็นที่ : 3846

buy cialis online wiki generic viagra cialis pills http://cialisredp.com cheapest generic cialis online cheap cialis
โดย : Flipseb [24/02/2018 04:19:07] | Tel : 82416323114| E-mail : abertaczy3@qmails.world

ความคิดเห็นที่ : 3845

mattress sales in dallas texas check my site queen size foam mattress topper walmart click for more info mattress reviews 2014 clark howard about his best mattress review consumer reports I loved this
โดย : Sonjapriex [23/02/2018 23:48:25] | Tel : 86667989998| E-mail : mattressr8@gmail.com

ความคิดเห็นที่ : 3844

HiMen!! viagra generic buy viagra in england viagra OK’
โดย : GbrDiash [23/02/2018 09:15:32] | Tel : 86112596469| E-mail : vicerh90v01tvsdali@aol.com

ความคิดเห็นที่ : 3843

acheter viagra online viagra viagra 100mg break half viagra pills viagra 100mg sildenafil tablets generic viagra comprar viagra generico 25 mg generic viagra online why does insurance cover viagra but not birth control pills
โดย : DavidSab [22/02/2018 17:13:18] | Tel : 86996223415| E-mail : kpgbjjdyhzzw@decembruare.ru

ความคิดเห็นที่ : 3842

My!!! viagra online viagra prescription viagra generic OK’
โดย : TbsSmipt [22/02/2018 14:27:05] | Tel : 86177144691| E-mail : victdttu45yh@aol.com

ความคิดเห็นที่ : 3841

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/ cash advance near me online payday loans
โดย : LtvCaumb [21/02/2018 23:14:24] | Tel : 81292931243| E-mail : drgassvrcvsw@aol.com

ความคิดเห็นที่ : 3840

ok’ https://paydayloansnofax.us.org/ guaranteed bad credit loans fast personal loans
โดย : Fvrroupe [21/02/2018 21:28:02] | Tel : 86754326155| E-mail : drgwrde00bsz@aol.com

ความคิดเห็นที่ : 3839

generic viagra canada online pharmacy viagra online do you need prescription buy viagra spain viagra pills how long does viagra last 25 mg buy generic viagra online oral jelly equivalent to 100mg sildenafil generic viagra fast delivery viagra online
โดย : PhillipVof [21/02/2018 16:59:20] | Tel : 86788991396| E-mail : elucslradgxt@februyare.ru

ความคิดเห็นที่ : 3838

ok’ https://paydayloansnofax.us.org/ all payday loan companies no fax payday loan
โดย : Fvrroupe [21/02/2018 14:10:35] | Tel : 83335366976| E-mail : drgwrde00bsz@aol.com

ความคิดเห็นที่ : 3837

microsoft word 2010 microsoft office ms store microsoft solitaire 365 office
โดย : FideleuroN [21/02/2018 10:43:59] | Tel : 82925894313| E-mail : jhokrhchbfmf@trussi.ru

ความคิดเห็นที่ : 3836

ok’ https://getaloan.us.org/ payday loan no credit check cash advance
โดย : FvlAnync [21/02/2018 07:23:48] | Tel : 86789571778| E-mail : trj087uwvs9eg@aol.com

ความคิดเห็นที่ : 3835

ok’ https://paydayloansnofax.us.org/ open bank account no faxing payday loan
โดย : Fvrroupe [20/02/2018 22:34:23] | Tel : 85387314598| E-mail : drgwrde00bsz@aol.com

ความคิดเห็นที่ : 3834

online loans debt consolidation payday loan online OK’
โดย : Gbcimpom [20/02/2018 11:32:37] | Tel : 87482222246| E-mail : 32sssdvsd62i@aol.com

แสดงความคิดเห็น :

จาก :
Email :
เบอร์ติดต่อ :
รายละเอียด :
 

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งลบที่ปุ่มแจ้งลบ หรือที่ khaokhothailand@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไปhttp://www.khaokhothailand.com (เขาค้อ ไทยแลนด์ดอทคอม), โทรศัพท์: 08-9206-6080, 08-5158-5953, id line: tahandaonz (ติดต่อโฆษณา)

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/khaokho, E-mail: khaokhothailand@gmail.com