อ่างเก็บน้ำเฉลียงลับ (Chaliang Rap Reservoir)

ที่ตั้งบ้านเฉลียงลับ ตำบลเฉลียงลับ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อ่างเก็บน้ำเฉลียงลับ เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทาน แนวสันเขื่อนยาวประมาณ 2 กิโลเมตร สร้างกั้นลำห้วยเฉลียงลับ ในเขตตำบลเฉลียงลับ อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากทางขึ้นน้ำตกตาดหมอกประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่บนที่สูง มีสัตว์น้ำมากมาย เหมาะสำหรับเป็นที่ตกปลา พักผ่อน ออกกำลังกายในช่วงเย็น ๆ

ประวัติความเป็นมา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือที่ พช.25/27605 ลงวันที่ 14 กันยายน 2519 ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่าจังหวัดได้สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ไว้รวม 2 แห่ง คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านท่าแดง ที่บ้านวังท่าดี หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ เพื่อประโยชน์แก่พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 150,000 ไร่ จำนวน 1 แห่ง และโครงการอ่างเก็บน้ำภูกระแต ที่บ้านเฉลียงลับ หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง

เพื่อประโยชน์แก่พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 70,000 ไร่ จำนวน 1 แห่ง จังหวัดพิจารณาเห็นว่า ถ้าสร้างโครงการดังกล่าวขึ้นแล้ว จะขจัดปัญหาเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูก และการอุปโภค-บริโภคได้อย่างถาวร แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเกินขีดความสามารถที่จังหวัดจะดำเนินการเองได้ จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนงานของกรมชลประทาน เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้ต่อไป กระทรวงฯ จึงส่งเรื่องดังกล่าวข้างต้นมาให้ สำนักชลประทานที่ 3 พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นเสนอ เห็นว่าโครงการดังกล่าว กองวางโครงการได้พิจารณาเบื้องต้นจากแผนที่ 1 : 50,000 แล้ว มีความเหมาะสมควร ดำเนินการก่อสร้างเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำตามที่จังหวัดเสนอได้

ปี 2531 ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการออกแบบ เช่น สำรวจภูมิประเภทศ สำรวจทางธรณีวิทยาปฐพี สำรวจบ่อยืมดินและออกแบบ
ปี 2532 - 2537 เริ่มทำที่ทำการ บ้านพักอาศัย ระบบสาธารณูปโภค
31 กรกฎาคม 2537 วันเริ่มสัญญาจ้างที่ กจ.40/2536
18 มีนาคม 2541 วันสิ้นสุดก่อสร้างตามสัญญา รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,327 วัน

ลักษะโครงการ รายละเอียด
ลักษณะ เขื่อนดินแกนดินเหนียว (Zoned Earth Dam)
ความกว้างสันเขื่อน 8.00 ม.
ความสูงสุดจากท้องลำน้ำเดิม 34.00 ม.
ความยาวของเขื่อนดิน 1,309 ม.
ความจุเก็บกักน้ำ 7.65 ล้าน ลบ.ม.
อาคารประกอบ/อื่นๆ รายละเอียด
ทำนบดินปิดช่องเขาขาด (Saddle) เป็น Homgeneous
ขนาดสันทำนบดินกว้าง 6.00 ม.
ความสูงของทำนบดิน 36.00 ม.
ความยาวทำนบดิน 111.50 ม.
อาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย (ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย) เป็นท่อ Steel หุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดท่ออาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย Ø 1.00 ม. และ Ø 0.80 ม.
ความยาว 129.00 ม.
ส่งน้ำได้สูงสุด 1.50 ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet) ขนาด Ø 0.80 ม.
อาคารระบายน้ำล้นใช้งานและฉุกเฉิน เป็นแบบ Side Chanal Spillway
ความยาวสันฝาย 70.00 ม.
ระบายน้ำได้สูงสุด 264.00 ลบ.ม./วินาที
ระบบระบายน้ำบริเวณหัวงาน - ขนาดร่องระบายน้ำกว้าง - ลึก - ระยะทาง - ท่อระบายน้ำลอดถนน Ø 0.60 ม. จำนวน 0.26 ม. 0.35 ม. 1,010 ม. 17 แห่ง


ประโยชน์ของโครงการ
ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ จำนวน 7,500 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขตตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่

  • หมู่ที่ 1 บ้านนาป่า
  • หมู่ที่ 2 บ้านบง
  • หมู่ที่ 3 บ้านเฉลียงลับ
  • หมู่ที่ 4 บ้านชอน
  • หมู่ที่ 5 บ้านปากน้ำ
  • หมู่ที่ 6 บ้านเฉลียงลับ
  • หมู่ที่ 7 บ้านเฉลียงลับ
  • หมู่ที่ 8 บ้านปากน้ำเหนือ
  • หมู่ที่ 9 บ้านกกไทร

ราคาค่าก่อสร้าง
จำนวน 166,916,880 บาท

ที่ตั้งโครงการ
โครงการอ่างคลองเฉลียงลับ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ระวาง 5241-1 พิกัด 47 QU439155


โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักชลประทานที่10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 หมู่ 3 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร: 056-911-156 โทรสาร: 056-911-157 email: petboon@mail.rid.go.th
แผนที่การเดินทาง

ตั้งอยู่ที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บนคลองเฉลียงลับตอนบน ความจุอ่างเก็บน้ำ 8 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 7,500 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย แต่เนื่องจากโครงการประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงได้มีการพัฒนาเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขึ้น

http://www.khaokhothailand.com (เขาค้อ ไทยแลนด์ดอทคอม), โทรศัพท์: 08-9206-6080, 08-5158-5953, id line: tahandaonz (ติดต่อโฆษณา)

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/khaokho, E-mail: khaokhothailand@gmail.com