วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ (Namtok Than Thip Forest Park)

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

ที่ตั้ง
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ ตั้งอยู่ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป
"น้ำตกธารทิพย์" หรือชื่อเรียกอีกนัยหนึ่งว่า "น้ำตกหมูบูด" เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และชาวเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะสภาพตัวน้ำตก เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 26 เมตร กว้างราว 30 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สวยงามตระการตา และยังเป็นต้นน้ำของห้วยน้ำคล้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดธารน้ำไหล จนกลายเป็นน้ำตก ชั้นเล็กๆ ลดหลั่นไปตลอดสาย ขณะเดียวกันตามลำธารดังกล่าวยังเต็มไปด้วยตาดน้ำ แก่งหิน ลดหลั่นกันไปเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จนแลดูสวยงาม และเต็มไปด้วยบรรยากาศของกลิ่นไอธรรมชาติที่ร่มรื่น โดยชื่อ "น้ำตกธารทิพย์" นั้นถูกตั้งขึ้นตามชื่อ หมู่บ้านธารทิพย์ โดยแต่ก่อนนั้น หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า บ้านหมูบูด ส่วนสาเหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ก็ จากที่มีเรื่องเล่าว่า มีหญิงสาวของ หมู่บ้านนี้แต่งงานกับหนุ่มบ้านอื่น โดยมีการเตรียมจัดงานเลี้ยงรื่นเริงกัน และมีการฆ่าหมูฆ่าไก่มาเตรียมทำอาหารรับประทานกัน แต่ปรากฎว่าสาวบ้านนี้รอเท่าไหร่หนุ่มก็ไม่มากระทั่งเวลาผ่านเลยไปจนหมูที่เตรียมไว้ทำอาหารเกิดอาการบูดเสียขึ้น จนกลายเป็นที่มาของชื่อ หมู่บ้านและน้ำตกแห่งนี้

ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ ทำให้ชื่อน้ำตกพลอยได้รับการเปลี่ยนตามไปด้วย กระทั่งปี 2537 นายปัญญา บุญสมบูรณ์ ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจเบื้องต้น และรายงานให้ทางกรมป่าไม้ทราบ จนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 กรมป่าไม้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น "วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์" โดยมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 8,750 ไร่ หรือ 12 ตารางกิโลเมตร

ความโดดเด่นของน้ำตกธารทิพย์นั้น นอกจากจะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ แล้วสภาพโดยรอบน้ำตกยังเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพรรณทั้ง ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ขณะเดียวกันสภาพป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก สำหรับเส้นทางเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกธารทิพย์นั้น จากป้อมเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯไปถึงตัวน้ำตกมีระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร และตลอดเส้นทางจะมีจุดให้ศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศน์โดยตลอด ส่วนสายน้ำที่ไหลตกจากหน้าผา จนทำให้กลายเป็นน้ำตกนั้น เนื่องจากเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำผุด จึงทำให้มีน้ำไหล ต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี โดยเฉพาะแอ่งน้ำใต้ น้ำตกนั้นมีสภาพไม่ลึกจัด ทั้งที่เป็นแอ่งใหญ่ มีหาดทราย ทำให้ผู้ที่เดินทางไปเยือนมักจะอดไม่ได้ที่ต้องลงไปสัมผัสกับสายน้ำที่เยือกเย็นของน้ำตกแห่งนี้

นอกจากนี้มีน้ำตกอื่นเป็นองค์ประกอบสำคัญประกอบน้ำตกขั้นบันได ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามไม่แพ้กัน เนื่องจากสายน้ำที่ไหลตกกระทบกับแก่งหิน ในลักษณะที่เป็นขั้นบันได จำนวนกว่า 10 ขั้น ทำให้น้ำตกขั้นบันไดเป็นน้ำตกที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่แพ้กัน โดยเส้นทางไปน้ำตกขั้นบันได จะมีเส้นทางเดินเท้าแยกจากเส้นทางไปน้ำตกธารทิพย์ระยะทางราว 400 เมตร แต่ทางขึ้นจะค่อนข้างลำบาก เพราะทางลาดชัน แต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายบรรดานักท่องเที่ยว ห่างจากที่ทำการวนอุทยานราว 5 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว
วังน้ำริน
จะมีลักษณะคล้ายรูปหัวช้าง เป็นแหล่งกำเนิดเฟิร์นชนิดต่างๆ เช่น เฟิร์นรังนก เฟิร์นก้านดำ ห่างจากที่ทำการวนอุทยานราว 0.8 กิโลเมตร น้ำตกแก่งไทร เป็นน้ำตกสาขาจากน้ำตกธารทิพย์ และมีขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะสายน้ำ ที่ตกกระทบแก่งหิน แม้จะไม่สูงก็ตาม แต่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ในการที่จะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

แก่งผาเอียง
เป็นแก่งหินที่มีสายน้ำ ไหลซัดเซาะ เลาะเลี้ยวไปตามโขดหิน ที่แม้จะดูระเกะระกะเต็ม พรืดไปทั่วทั้งสายธารก็ตาม แต่เมื่อสาย น้ำไหล ไปกระทบกับโขดหินเหล่านี้ กลับกลาย เป็นภาพที่ชวนมองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นอีกจุดที่ นักท่องเที่ยวนิยมนั่ง พักผ่อนชื่น ชมธรรมชาติ

ตาดชมพู
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกจุด ซึ่งอยู่ใต้แก่งผาเอียง เนื่องจากมีสภาพเป็นลานหินกว้าง และมีสายน้ำที่ไหลจาก ตัวน้ำตก ไหลผ่านเป็นสายธาร ทำให้ตาดชมพู่ซึ่งตั้งชื่อตาม ต้นชมพู่ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมธาร กลายเป็นจุดที่ สร้างความสนใจ แก่นักท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี

แก่งมะเดื่อ
จากแก่งกินและโขดหินที่ โผล่พ้นอยู่กลางสายธาร ท้าทายสายน้ำที่ไหลกระทบแบบชั่วนาตาปี ทำให้แก่งมะเดื่อ ที่จุดที่สร้างความ ตื่นตา ให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

แก่งน้ำวิ่ง
แค่ชื่อของแก่งนี้ก็บ่งชี้อยู่แล้วว่า สายน้ำที่ไหลซัดเซาะไปตามโขดหิน มีความน่าเกรงขามเพียงไรที่สำคัญ เป็นจุดแรกที่เรียกความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะเข้าไปเยือนน้ำตกธารทิพย์

จุดกางเต็นท์
อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออก ของที่ทำการวนอุทยานฯ สามารถรองรับเต็นท์นักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 300 หลัง มีความร่มรื่น เนื่องจากอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ในขณะที่มีธารน้ำที่ไหลจาก น้ำตกธารทิพย์อยู่บริเวณข้างๆ ทำให้จุดกางเต็นท์ บริเวณนี้รอบบริเวณ เต็มไปด้วยสภาพธรรมชาติ และสามารถที่จะใช้กล้องสอง ตาส่องดูนกในบริเวณนี้ได้อีกด้วย เนื่อง จากวนอุทยาน น้ำตก ธารทิพย์เพิ่ง ประกาศจัดตั้งได้ไม่นาน ทำให้ยังไม่มีบริการบ้านพัก รับรองนักท่องเที่ยว การพักค้างแรมภายใน วนอุทยานฯ ทำได้โดยการ พักเต็นท์เท่านั้น ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวที่มีความ ประสงค์จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวและพักค้างแรม ควรที่จะนำเต็นท์ที่พักติดเข้าไปด้วย
แผนที่การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์นั้น จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 เพชรบูรณ์ - หล่มสัก ระยะทางราว 26 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านบุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก (สี่แยกศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 251-252 จากนั้นเลี้ยวไปตาม ทางหลวงหมายเลข 2001 (ทางเข้ากองพันทหารม้าที่ 28) เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร จึงเลี้ยวซ้ายขึ้น ทางหลวงหมายเลข 2278 วิ่งไปราว 1 กิโลเมตร ก็จะพบปากทางเข้า วนอุทยาน น้ำตกธารทิพย์ และจากปากทาง เข้าไปจนถึง ที่ทำการวนอุทยานฯนั้น สภาพถนนจะเป็น ถนนลูกรัง แต่มีการปรับภาพพื้น ถนนค่อนข้างดี ทำให้รถยนต์สามารถวิ่งเข้าออกสะดวก

http://www.khaokhothailand.com (เขาค้อ ไทยแลนด์ดอทคอม), โทรศัพท์: 08-9206-6080, 08-5158-5953, id line: tahandaonz (ติดต่อโฆษณา)

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/khaokho, E-mail: khaokhothailand@gmail.com