การเดินทางสู่เขาค้อ

เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ ของเทือกเขาเพชรบูร์ จนอาจพูดได้ว่าเป็นทะเลภูเขา เช่น เขาค้อ เขาย่า เขาใหญ่ เขาตะเคียนโง๊ะ เขาหินตั้งบาตร เขาห้วยทราย เขาอุ้มแพร เป็นต้น มีต้นไม้มีลักษณะแปลกคือ ต้นค้อ ซึ่งเป็นต้นไม้ในตระกูลปาล์ม มีลักษณะต้นและใบคล้ายต้นตาล แต่ออกผลเป็นทะลายคล้ายหมาก ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบริเวณเขาค้อ สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี

ในอดีต ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๔ พื้นที่เขาค้อได้เป็นฐานที่มั่นอันสำคัญยิ่งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี กำลังทหารของฝ่ายรัฐบาลที่ถูกส่งเข้าปราบปรามกวาดล้างได้เกิดการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนาน สูญเสียกำลังคน อาวุธ ทรัพยากรของชาติมากมายทั้งสองฝ่าย จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ฝ่ายเราได้ดำเนินยุทธวิธีการเมือง นำการทหาร และดำเนินการทางทหารอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง จนสามารถยึดพื้นที่เขาค้อทั้งหมดได้ คงเหลือไว้แต่่ประวัติศาสตร์การสู้รบอันห้าวหาญ วีรกรรมของวีรบุรุษ ที่ตั้งสถานที่สำคัญในการสู้รบของทั้งสองฝ่าย ร่องรอยของการ ต่อสู้ที่มีอยู่มากมายเกลื่อนกลาด ไม่ว่าจะเป็นสุสานของทหารกล้า และผู้เสียสละ อนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงผู้จากไปฐานที่มั่น ที่สู้รบกันอย่างหนักหน่วง สถานที่อยู่อาศัยของฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเรา ร่องรอยการทำลายเผาระเบิด นับเป็นพิพิธภัณฑ์การสู้รบกลางแจ้งที่เตือนใจคนไทยทั้งชาติให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันตลอดไป

ในปัจจุบันนี้ทางการได้ดัดแปลงสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งตกแต่งให้เกิดความสวยงาม น่าท่องเที่ยว น่าเลื่อมใสศรัทธา และรำลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้าของทั้งสองฝ่าย ในบริเวณเขาค้อมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ละวันจะมีนักทัศนาจรแวะไปเที่ยวชมจำนวนมาก
แผนที่การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
จากเพชรบูรณ์-เขาค้อ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ถึงสามยกนางั่ว ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตาม ทางหลวงหมายเลข 2258 จะผ่านเนินมหัศจรรย์ จุดชมวิวตลาดพืชผลทางการเกษตร จนถึงสี่แยก สะเดาะพง ถ้าตรงไปจะเห็นทางแยกเข้าพระตำหนักเขาค้อ แต่ถ้าเลี้ยวขวา ไปตามทางหลวง หมายเลข 2196 จะผ่านแยกทางขวา เข้าหอสมุดนานาชาติเขาค้อ ตรงไปถึงสามแยกรื่นฤดี แล้วเลี้ยวซ้าย ผ่านพิพิธภัณฑ์อาวุธ และอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เมื่อตรงไปจะผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ หน่วยราชการต่างๆ และผ่านพระบรมธาตุเจดีย์กานจนาภิเษก และไร่บี.เอ็น.

จากพิษณุโลก-เขาค้อ ใช้ทางหลวงหายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร จนกระทั่งถึงกิโลเมตร ที่ 100 เลี้ยวขวาตาม ทางหลวงหมายเลข 2196 (สามแยกแค้มป์สน) จะถึงไร่บี.เอ็น. ทางด้านขวา และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

จากขอนแก่น-เขาค้อ ใช้เส้นทางขอนแก่น-ชุมแพ ถึงสี่แยกหล่มสัก (สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ 30 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย ตามทางหลวงหมายเลข 2196 (สามแยกแค้มป์สน) จะถึงไร่บี.เอ็น. ทางด้านขวา และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ หรือจากสี่แยกหล่มสักเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 21 ถึงสามแยกนางั่ว ประมาณ 26 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง หมายเลข 2258 อีกประมาณ 30 กิโลเมตร

สามแยกแคมป์สน ทางหลวงหมายเลข 12 จากหล่มสัก-พิษณุโลก ให้เลี้ยวซ้ายไปเขาค้อ ทางหลวงหมายเลข 2196

พาหนะที่จะขึ้นเขาค้อ กรุณาอย่านำรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ขึ้นเขาค้อเพราะมีทางโค้งมาก ถนนค่อนข้างเล็กเป็นทางลาดชัน ทำให้ยากต่อการบังคับและไม่ปลอดภัย การเดินทางควรใช้รถเก๋ง รถปิคอัพหรือรถตู้ ทำการตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพดี โดยเฉพาะระบบเบรก สภาพยาง คลัตซ์ และเครื่องยนต์ต้องมีกำลังสูงเพียงพอ

เครื่องบิน
บ. การบินไทย จก. 02-535-2081-2 สอบถามตารางเที่ยวบินอัตโนมัติ 1566

หากเดินทางไปเที่ยวระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ขณะที่ผ่าน จังหวัดลพบุรี สองข้างทางจะเต็มไปด้วยทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งสุดสายตา จากอำเภอศรีเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 สู่ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ อำเภอเมือง และมุ่งสู่อำเภอเขาค้อ

ที่พักส่วนใหญ่ จะอยู่บนถนน หล่มสัก-พิษณุโลก ดังนั้น หากท่านต้องการจะเข้าสู่ที่พักก่อนท่องเที่ยว ควรมุ่งหน้าสู่ อำเภอหลัมสักเลย แทนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางเขาค้อ

รถโดยสารประจำทาง
รถปรับอากาศ กทม.-พิษณุโลก-เขาค้อ ให้บริการวันละเที่ยว

 

ประเภท บริษัท สถานี เบอร์โทรศัพท์
รถ ปอ.ชั้น 1 เพชรทัวร์ หมอชิตใหม่ 02-936-3230
  ถิ่นสยามทัวร์ หมอชิตใหม่ 02-513-9066
  พิษณุโลกยานยนต์ หมอชิตใหม่    02-936-2924-5
รถ ปอ. ชั้น 2 บริษัทขนส่งจำกัด หมอชิตใหม่ 02-936-2855
  เพชรประเสริฐ หมอชิตใหม่ 02-936-3230

 

กำหนดเวลาเดินรถของพิษณุโลกยานยนต์
เที่ยวไป กรุงเทพฯ - พิษณุโลก

เวลาออก เวลาถึง สายที่ เส้นทาง
07:00 12:00 965   กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (air1)
08:00 13:00 913   กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
09:00 14:00 913   กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
10:00 15:00 965   กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย *vip*
10:30 15:30 963   กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
11:00 16:00 913   กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
12:30 17:30 965   กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (air1)
13:30 18:30 963   กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
14:00 19:00 965   กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (air1)
15:30 20:30 913   กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
16:30 21:30 913   กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
17:30 22:30 913   กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
19:00 24:00 963   กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
20:00 01:00 965   กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย *vip*
20:30 01:30 963   กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
21:30 02:30 913   กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)
22:00 03:00 963   กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ (air1)
22:30 03:30 965   กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (air1)
23:00 04:00 913   กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1)

เที่ยวกลับ พิษณุโลก - กรุงเทพฯ

เวลาออก เวลาถึง สายที่ เส้นทาง
08:00 13:00 913   พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
08:30 13:30 963   เขาค้อ(06:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
09:00 14:15 913   พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
10:00 15:15 913   พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
10:45 16:00  963   เขาค้อ(08:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
11:15 16:30  965   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(09:45)-พิษณุโลก-กรุงเทพ *VIP*
12:00 17:00  963   เขาค้อ(09:30)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
12:45 18:00 965   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(11:15)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
13:45 19:00 913   พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
15:45 21:00 913   พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
18:45 24:00 965   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(17:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
20:15 01:30 963   เขาค้อ(18:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
21:45 03:00 965   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(20:30)-พิษณุโลก-กรุงเทพ *VIP*
22:45 04:00 913   พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
22:45 04:00 965   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(21:30)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (AIR1)
23:45 05:00 963   เขาค้อ(21:00)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)
24:00 05:15 965   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(22:30)-พิษณุโลก-กรุงเทพ (AIR1)
00:30 05:30 913   พิษณุโลก-กรุงเทพ (air1)


รถเที่ยวเวลา 19:00 น. เป็นต้นไปจนถึงเที่ยวสุดท้ายของวัน ไม่มีบริการอาหาร (มีขนมกับน้ำแจก)

อัตราค่าโดยสารปรับอากาศชั้น 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ราคา 297 บาท (แก้ไขเมื่อวันที่ 25/11/2551)

สอบถามเวลาเดินรถและจุดจำหน่ายตั๋ว
- สถานีขนส่งกรุงเทพฯ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 53-54 (ด้านอาคารชั้นล่าง ด้านทิศเหนือ) โทร. 02-936-2924-5
- ประตูน้ำพระอินทร์ (ร้านอำนวนพรออโต้แอร์) โทร. 035-361-194
- ศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ ถนนพิชัยสงคราม โทร. 055-302-021-22
- สถานีขนส่งพิษณุโลก จำหน่ายตั๋วช่องที่ 20 โทร. 055-212-864
- สถานีขนส่งสุโขทัย โทร. 055-614-886

ช่วงเทศกาลคุณสามารถจองตั๋วก่อนวันเดินทาง 7 วัน (คุณไม่สามารถจองตั๋วทางโทรศัพได้ คุณต้องไปจองตั๋วช่องขายตั๋วเท่านั้น) รวดเร็วทันใจต้องไปกับบริษัท พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด

รถสองแถว
จากอำเภอเมือง-เขาค้อ
นั่งรถสองแถวสายเพชรบูรณ์-เขาค้อ ค่ารถโดยสารประมาณ 50-60 บาท จะผ่านเนินมหัศจรรย์ จุดชมวิวตลาดพืชผลทางการเกษตร สามแยกรื่นฤดี หอสมุดนานาชาติเขาค้อ ไปสุดสายที่ตลาดพัฒนาเยื้องที่ว่าการอำเภอเขาค้อ หากต้องการเที่ยวทั่วบริเวณเขาค้อ ควรเหมารถสองแถวเที่ยวจะสะดวกกว่า ราคาเหมาประมาณ 700-800 บาท/วัน

จากอำเภอหล่มสัก-เขาค้อ นั่งรถสองแถวสายหล่มสัก-แคมป์สน ไปลงที่สามแยกแคมป์สน ค่ารถประมาณ 35-40 บาท แล้วต่อรถสองแถวสายแคมป์สน-เขาค้อ ค่ารถประมาณ 10-20 บาท รถจะผ่านไร่บี.เอ็น. ไปสุดสายที่ว่าการอำเภอเขาค้อ หากต้องการเที่ยวทั่วบริเวณเขาค้อ ควรเหมารถสองแถวเที่ยวจะสะดวกกว่า ราคาเหมาประมาณ 700-800 บาท/วัน

การเช่ารถ
สามารถเช่ารถสองแถวได้ที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ (หน้าวัดมหาธาตุ) สามแยกนางั่ว หรือปากทางแคมป์สน กิโลเมตรที่ 100 รถสองแถว จะนำท่องเที่ยวบนเขาค้อ โดยนำชมจุดต่าง ๆ ที่สำคัญ ราคาประมาณ 600-900 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) บรรทุกได้ประมาณ 10-12 คน/คัน

บริการรถนำเที่ยว
มีรถนำเที่ยวนั่งได้คันละ 5-8 คน ตามสถานที่ ดังนี้

12107930_486106218218725_1388650845726569371_n 12072699_486106228218724_7263703645509622191_n  11934962_475713472591333_1589331535763454207_n  12115665_485051718324175_840970648937275889_n

รถวิ่งบริการ ราคาไป-กลับ รวมค่าน้ำมันแล้ว
1.เขาค้อ , วัดผาซ่อนแก้ว,เจดีย์กาญจนาภิเษก, พระตำหนัก,ฐานอิฐธิ, อนุสรผู้เสียสละเขาค้อ (โทร. 0845362904 หรือ 0804454228)
+++เที่ยวสบายๆๆ ทั้งวัน 1,800 บาท เขาค้อ, พระตำหนัก, ฐานยิงอิฐธิ, อนุสรผู้เสียสละเขาค้อ, จุดชมวิว, ไร่ บีเอ็ม, ชมหมู่บ้านม้งใหญ่ที่สุดในสยาม, รูท 12, Story Cup, Pino Late, วัดผาซ่อนแก้ว และส่งเข้าที่พัก
 

P_20151121_092233_SF P_20151121_094152 P_20151121_100110 P_20151121_100113

2. ภูทับเบิก, ยอดภูทับเบิก,จุมชมวิวกางเต็นท์, ลานชมวิววิสากิจชุมชน (โทร. 0845362904 หรือ 0804454228)
+++เที่ยวสบายๆ   ภูทับเบิก , วัดป่าภูทับเบิก , ลานชมวิววิสากิจชุมชน ,  วัดผาซ่อนแก้ว ชมวิวสวย Pino late และ ส่งเข้าที่พัก

picture2012-47255511463 images 1376316120-aa1JPG-o 1421640644-DSC3910res-o

3. ภูหินร่องเกล้า, ลานหินแตก,ลานหินปุ่ม, โรงเรียนการเมือง (โทร. 0845362904 หรือ 0804454228)
+++เที่ยวสบายๆ ลานหินแตก, ลานหินปุ่ม, ผาชูธง, โรงเรียนการเมือง, โครงการหลวงภูหินร่องกล้า, รูท 12, Story Cup, Pino Late, วัดผาซ่อนแก้ว และ ส่งเข้าที่พัก
4.วัดผาซ่อนแก้ว + รูท 12  = 600 บาท
5.ร้านกาแฟ Pino Late + วัดผาซ่อนแก้ว 600 บาท

โทรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน และต้องโอนเงินค่ามันจำ 100 %  ตามหมายเลขบัญชีข้างล่างนี้
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศก เลขที่ 032-4-61688-4 ชื่อบัญชี นายวิโรจน์ พงศ์อิสระ
ธ.กรุงเทพ สาขาสาทร เลขที่ 142-0-94691-3 ชื่อบัญชี นายวิโรจน์ พงศ์อิสระ
ธ.กรุงไทย สาขาฟิวเจอร์ เลขที่ 467-0-73865-8 ชื่อบัญชี นายวิโรจน์ พงศ์อิสระ

โอนแล้วโทรแจ้งมาที่ 084-5362904 หรือ 093-2418783 Line: mdc1046 
ทางเราจะส่งรหัสจองให้ท่านไปทางมือถือ หรือ ทาง Line  หากไม่สะดวกรับรหัสจอง โปรดเก็บสลิปการโอนเอาไว้เป็นหลักฐาน

** การโอนเงินโดยไม่แจ้ง ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น** 
** ราคานี้อาจจะมีการปรับเปลียนแปลงขึ้นตามราคาน้ำมันหรือเทศกาล**

สอบถาม
084-5362904(คุณไก่)
093-2418783(คุณปุ๋ย)
080-4454228(คุณพร)


!!!!หมายเหตุ!!!!
ถ้าไปค้างคืนบวกเพิ่มอีก 600 บาทครับ
***สำหรับผู้ที่ นั่งรถ บขส. มาเราก็มีรถไปรับ และ ส่งไปที่พักให้นะครับผม ไม่ว่าจะเป็น บขส. พิษณุโลก แยก นครไทย หรือบ้านแยง ท่ารถ หล่มสัก ท่ารถเพชรบูรณ์ เราบริการไปรถถึงที่ ***

http://www.khaokhothailand.com (เขาค้อ ไทยแลนด์ดอทคอม), โทรศัพท์: 08-9206-6080, 08-5158-5953, id line: tahandaonz (ติดต่อโฆษณา)

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/khaokho, E-mail: khaokhothailand@gmail.com