เขาค้อ (สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย)

ขอต้อนรับทุกท่านผ่านประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว ตามธรรมชาติที่สวยงามจนได้ชื่อว่า "สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย" ณ เขาค้อ สถานที่แห่งนี้ มีมนต์เสน่ห์ที่เราอยากให้ท่านมาเยือน และมาชื่นชมกับความงามตามธรรมชาติ น้ำตกที่สวยงาม ประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนต้องจารึกอนุสาวรีย์ และซากอดีตแห่งความความขัดแย้ง ของลัทธิการเมือง พระตำหนักเขาค้อ ภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สัมผัสทุ่งหญ้าสวัลนา ในเมืองไทย ทะเลสายหมอก ความงดงามเหล่านี้คุณสามารถแสวงหาได้ทุกฤดูกาล มีทัศนียภาพอันสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสำหรับการ พักผ่อน และท่องเที่ยว ทัศนียภาพและความงดงามไม่แพ้เมืองตากอากาศในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อำเภอเขาค้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 47 กิโลเมตร และห่างจาก อำเภอหล่มสัก ประมาณ 51 กิโลเมตร มีพื้นที่ปกครองประมาณ 1,333 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 833,125 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าและภูเขาน้อยใหญ่ มากมายสลับซับซ้อนคล้ายกับทะเลภูเขา บางแห่งสูงชันมาก จากระดับ น้ำทะเลตั้งแต่ 500- 1,400 เมตร เขาค้อเป็นชื่อเรียก รวมบริเวณเทือกเขา น้อยใหญ่ของเทือกเขา เพชรบูรณ์ สำหรับสภาพป่า พื้นที่แถบนี้จะเป็นป่าเต็งรัง หรือป่าผลัดใบ ป่าสน ป่าดินแดง ที่น่าสนใจ คือ "ต้นค้อ" ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ ตระกูลปาล์มลักษณะคล้ายต้นตาล แต่มีผลออกมา เป็นทลายคล้ายหมากพบทั่วไป

สภาพภูมิอากาศ
มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้ เฉลี่ยประมาณ 3 อาศา ในช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ สำหรับฤดูฝนฝนจะตกซุก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืชไร่ เช่น ขิง กระชายดำ ข้าวโพด และมีการปลูกพืชหมุนเวียนอื่น ๆ เช่น กระหล่ำปี ถั่วลันเตา พริก ฯลฯ และได้รับการสนับสนุนให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น แฟทชั่นฟรุต ไผ่ตง กาแฟ และไม้ยืนต้นอื่น ๆ